Polityka prywatności strony orthopedicus.pl

 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników przy udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail, formularza kontaktowego lub w trakcie rozmów telefonicznych.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie internetowej jest Maciej Wójtowicz z siedzibą w Tarnowie ul. Lwowska 197, NIP 8732070406 REGON 852732835.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Strona internetowa zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu zapytania informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione na stronie internetowej nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę orthopedicus.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
PLIKI COOKIES

W rozdziale przedstawione zostały podstawowe informacje na temat plików „cookies”, które wykorzystywane są na stronie internetowej.

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane jedynie na urządzeniach końcowych użytkowników, których celem jest umożliwienie prawidłowego korzystania ze stron internetowych. Pliki pozwalają rozpoznawać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową, dostosowaną do indywidulanych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji z ich korzystania. Pliki używane są w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia poprawę struktur i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Pliki cookies które wykorzystujemy, można podzielić na dwie główne grupy:

 • sesyjne które są plikami tymczasowymi, pozostającymi na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (w tym przypadku chodzi o przeglądarkę internetową);
 • stałe które pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas, zgodny z parametrami albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Jeżeli pliki cookies gromadzą w sobie dane osobowe użytkownika, robią to jedynie w celu wykonania określonych funkcji, których realizacja jest niezbędna do właściwego funkcjonowania strony internetowej. Dane zebrane w plikach przechowywane są w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia mogą zostać zmienione w taki sposób, aby:

 • blokować automatyczną obsługę plików;
 • informować o każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe.

Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Państwa preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się w sieci lub czasie korzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Państwa preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google, można skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem:

https://www.google.com/ads/preferences/